Yhdistyksen historiaa

Koska suomalainen insinöörikoulutus ja myös rakennusinsinöörikoulutus on alkanut Tampereella, on insinöörien yhteistoimintakin käynnistynyt juuri Tampereella ja siinä ovat rakennusinsinöörit alun alkaen olleet vahvasti edustettuina. Vuonna 1919 perustettu Tampereen Teknilliset on alkuna niin Insinööriliitolle kuin RIA-liitollekin.

Nykyinen Tampereen RIA katsotaan perustetuksi 21.09.1955, jolloin järjestetystä kokouksesta on olemassa kirjallinen dokumentti, mutta tiettävästi tamperelaiset rakennusinsinöörit ovat ennen tätäkin kokoontuneet yhteisiin tilaisuuksiin. Aluksi toiminta olikin vapaamuotoista kerhotoimintaa, mutta 1974 yhdistys rekisteröitiin nykyiselle nimelleen. Jäsenmäärä on kasvanut vuosien saatossa ja on nyt noin 600.


1911 Suomen ensimmäinen teknillinen oppilaitos perustettiin Tampereelle.

1915 Ensimmäiset rakennusinsinöörit Suomessa valmistuivat Tampereella.

1919 Tampereen Teknillisestä opistosta valmistuneet insinöörit perustivat yhdistyksen nimeltä Tampereen Teknilliset, josta myöhemmin tuli valtakunnallinen Insinööriliitto.

1947 Ensimmäiset tie- ja vesirakennusinsinöörit Suomessa valmistuivat Tampereella.

1951 Insinööriliiton rakennusinsinöörit perustivat alayhdistyksen nimeltä Yleisen insinööriyhdistyksen Rakennusinsinöörit, joka on nykyisen RIA-liiton alku.

1955 Nykyisen Tampereen RIA:n järjestäytynyt toiminta alkoi, kerhon nimenä oli Insinööriliitto-Rakennusinsinöörit ry -Tampereen Kerho.

1960 Ensimmäiset rakennusarkkitehdit Suomessa valmistuivat Tampereella.

1965 Valtakunnallinen Insinööriliitto Rakennusinsinöörit ry muutti nimekseen Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit ry.

1972 RIA erosi Insinööriliitosta.

1974 Tampereen Kerho rekisteröitiin Tampereen rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:ksi ja toiminta-aluetta laajennettiin kattamaan myös ympäristökunnat.