Yhdistyksen hallitus vuonna 2021

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja
Ville Lehtineva, RI
040 848 7386

Varapuheenjohtaja
Tiia Tuomi, RI (YAMK)
040 536 6630

Sihteeri
Sirkku Laine, RA
040 766 1540

Talouspäällikkö
Timo Laitinen, RI
040 548 2035

Viestintävastaava
Anniina Söderholm, RI
045 847 6322

RIA*Nysse päätoimittaja
Petri Mäki, RI
040 536 6630

RIA*Nysse kehitysvastaava
Annica Sievers, RI
0407794149

Nuorjäsenvastaava
Anni Jaara, RA
04040 735 0237

Tapahtumavastaava
Kaija Rask, RA
040 581 9354

Tapahtumavastaava
Kari Salonen, RA
040 571 8698

Tapahtumavastaava
Kaisu Tervo, RA
044 345 6372


Hallituksen opiskelijaedustajat

Sami Silverhuth, RI-opiskelija

Emeli Kyttä, RI-opiskelija

Sarianna Sillanpää, RA-opiskelija

Ida Korsimo, RA-opiskelija


TamRIA edustukset

Liittohallituksen jäsenet
Varsinainen jäsen RI Tiia Tuomi 
Varahenkilö RI Ville Lehtineva

Liittokokousedustajat
RI Anniina Söderholm
RA Anni Jaara
RA Kari Salonen

PIRAn hallitus
Varsinainen edustaja RI Petri Mäki
Varaedustaja RA Kari Salonen

RIA-majat yhtiökokous
Varsinainen edustaja RA Kari Salonen
Varahenkilö RA Kaija Rask

RIA-majat hallitus
RA Kaija Rask

STTK
RI Tiia Tuomi