Yhdistyksen hallitus

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja
Ville Lehtineva, RI
040 848 7386

Varapuheenjohtaja
Petri Mäki, RI
040 536 6630

Sihteeri
Sirkku Laine, RA
040 766 1540

Talouspäällikkö
Timo Laitinen, RI
040 548 2035

Viestintävastaava
Anniina Söderholm, RI
045 847 6322

Nuorjäsenvastaava
Annica Sievers, RI
040 779 4149

Tapahtumavastaava
Ulla Palo-oja, RI
050 383 9764

Tapahtumavastaava, Liittohallitus
Tiia Tuomi, RI
043 850 1173

Tapahtumavastaava, RIA-majat
Kaija Rask, RA
040 581 9354

Tapahtumavastaava
Kari Salonen, RA
040 571 8698

Tapahtumavastaava, senioritoiminta
Pirjo Myllymäki, RA
050 363 6103


Hallituksen opiskelijaedustajat

Anniina Söderholm, RI-opiskelija
045 847 6332

Sami Silverhuth, RI-opiskelija
045 644 2929

Eetu Salmiola, RI-opiskelija
050 4321 324


TamRIA edustukset

Liittohallituksen jäsenet
Varsinainen jäsen RI Tiia Tuomi 
Varahenkilö RI Ville Lehtineva

Liittokokousedustajat
RI Annica Sievers
RA Sirkku Laine
RA Kari Salonen

PIRAn hallitus
Jäsen 2019 - 2020 RI Petri Mäki
Jäsen 2020 - 2021 RA Kari Salonen

RIA-majat yhtiökokous
Varsinainen edustaja RA Kari Salonen
Varahenkilö RA Kaija Rask

RIA-majat hallitus
RA Kaija Rask