Vahva paikallinen toimija

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. Henkilöjäsen vaikuttaa RIA:n toimintaan jäsenyhdistyksensä kautta. Liittoon kuuluu koko maan kattavat 17 alueellista yhdistystä ja yksi työmarkkinajärjestö.

RIAn pirkanmaalaiset henkilöjäsenet kuuluvat RIA-liittoon jäsenyhdistyksensä Tampereen rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n kautta. Lyhyesti Tampereen paikallisyhdistystä kutsutaan TamRIAksi.

TamRIA toimii jäsentensä yhdyssiteenä keskusliittoon, huolehtii jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä ja valvoo jäsentensä etuja ja oikeuksia yhdessä RIA-liiton kanssa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun, sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.

TamRIA järjestää jäsenilleen monenlaista tapahtumaa ja ohjelmaa, niin ammatillisessa, kuin yhteisen vapaa-ajankin merkeissä. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan tämän sivuston ajankohtaispalstalla, paikallisyhdistyksen omassa lehdessä RIA*Nyssessä, sekä tärkempien ilmoitustan osalta myös Rakennuslehdessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!