TAMPEREEN RAKENNUSINSINÖÖRIT JA -ARKKITEHDIT RIA RY

Ajankohtaista


rss

TamRIA:n vuosikokous 7.11

TamRIA:n vuosikokous 
* ke 7.11.2017 klo 18.00 Plevnassa, Itäinenkatu 8
* kokouksen yhteydessä ruokailu
ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6§ Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7§ Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8§ Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa varahenkilöineen tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
10§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
11§ Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat liiton toimielimiin erovuoroisten tilalle.
12§ Määrätään sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.
13§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
14§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15§ Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa vuosikokoukseen. Illan isäntä Bermanto Oy esittytyy
ennen kokousta klo 18.00, toivottavasti olet ajoissa paikalla.
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 5.11. mennessä petri.maki@tamria.fi.

Palaa otsikoihinTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä